NELER YAPARIZ

GİBİ HASTALIKLARA ODAKLANIRIZ

Göz sağlığından nadir hastalıklardan biri olan CTX'e kadar 25'in üzerinde tedavi alanında deneyime sahibiz.

ACİL TIP

AĞRI YÖNETİMİ

ALERJİ

AŞILAR

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ

DermatoloJİ

DİŞ HEKİMLİĞİ

DİYABET

Endokrİnolojİ

GÖZ SAĞLIĞI

HAYVAN SAĞLIĞI

HEMATOLOJİ

İMUNOLOJİ

İNFEKSİYON HASTALIKLARI

JİNEKOLOJİ

KARDİYOLOJİ

NADİR HASTALIKLAR

NEFROLOJİ

NÖROLOJİ

ONKOLOJİ

PSİKİYATRİ

Romatolojİ

solunum

TÜKETİCİ SAĞLIĞI

ÜROLOJİ

ADHD

Ağrı

Akromegalİ

Alerjİk Rİnİt

Alzheİmer Hastalığı

Anemİ

Aşırı Aktİf Mesane

Aspergİlloz

Astım

Atopİk Dermatİt

Atrİyal Fİbrİlasyon

Ayak Sağlığı

Benİng Prostat Hİperplazİsİ

Bİpolar Depresyon

Blefarokonjonktİvİt

Büyüme Hormonu eksİklİğİ

Crohn Hastalığı

Dİş Sağlığı

Dİyabet

Duchenne Sendromu

Enzİm Yerİne Koyma Tedavİsİ

Epİlepsİ

Erektİl Dİsfonksİyon

Fabry Hastalığı

Fertİlİte

Gaucher Hastalığı

Genel Anksİyete Bozukluğu

Glokom

GÖRH

Hemofİlİ

Hepatİt C

Herpes Sİmpleks

Hİpertansiyon

Hormon Yerİne Koyma Tedavİsİ

Huzurcuz Bacak Sendromu

İnfluenza

İnme önleme

İskemİk kalp hastalığı

Kastrasyon Rezİstan Prostat Kanserİ

Katarakt Cerrahİsİ (GİL)

KOAH

Konjestİf Kalp Yetmezlİğİ

Kontrasepsiyon

Kronİk Böbrek Hastalığı

Küçük hücrelİ Akcİğer Kanserİ

Kuru Göz

Majör Depresİf Bozukluk

Makula Dejenerasyonu

Menİngokokal Menenjİt

Menopoz

Mİgren

MPS 1 Hastalığı

MS

Neonatal Respİratuar Dİstres Sendromu

Nütrİsyon Ürünlerİ

Obezİte

Onİkomİkoz

OrtopedİK CeRrahİ Teknİklerİ

Osteoartrİt

Otizm Spektrum Bozukluğu

PAH

Parkİnson

Pompe Hastalığı

Psöriyazİs

Romatoİd Artrİt

Rotavİrüs

Rozasea

ŞAP Hastalığı

Şİzofrenİ

Soğuk algınlığı ve Grİp

Tiroid Kanserİ

Tİrozİnemİ

Tromboz

Vajİnal Mantar

Yenİdoğan Nütrİsyon

STRATEJİ

Stratejik planlama
Marka konumlandırma
Marka tutundurma
Danışma kurullarıyla işbirliği
Eğitim stratejisi ve eğitim planı
Hasta profili ve yolculuğu
Tedavi destek ve hasta programları

KREATİF

Konsept tasarımı
Global konsept adaptasyonu
Markalama
Slogan
Kampanya
Kongre stand aktiviteleri
Ürün lansman/relansman
Promosyon ürünleri

DİJİTAL

Aplikasyon
Web
2D / 3D animasyon
Video
Online eğitim
e-Tanıtım
Sosyal medya